Nyheter


ÅRSMØTE NYTT TIDSPUNKT 9 MARS

lagt inn 15. feb. 2021, 08:09 av Trond Eriksen

Styret har besluttet å flytte årsmøte til 9 mars klokken 18.00.

Det er mulig å logge seg på digitalt via lenke

Viser ellers til invitasjon som er sendt ut til alle medlemmene fra "Aktive skyttere" (no-reply@lagetmitt.net)

Medlemskontingent for 2021 er sendt ut på e-post.

lagt inn 10. jan. 2021, 06:21 av Trond Eriksen

Kjære medlem.
Medlemskontingent for 2021 er sendt ut på epost. Vi sender ikke ut papirutgave lenger da det er svært tidskrevende og ikke minst kostbart. E-post adressen den er sendt fra er følgende: system@rubic.cloud og for noen så ser den kanskje slik ut : Nop Vatne Pistolklubb (Trond Eriksen) via Rubic

Har du ikke fått epost eller ikke finner den i din innboks (sjekk spam mappe) så ta kontakt med oss på epost@nop-vatne.net og be om å få tilsendt den igjen. Betalingen gjøres ved å klikke på en lang lenke som begynner med https://app.rubic.no/

Minner samtidig på at det er sendt ut innkalling til årsmøte, du kan finne mer info på vår hjemmeside http://www.nop-vatne.net/ For å ha stemmerett på årsmøte må du ha betalt medlemskap for 2021.

For spørsmål ifm denne fakturaen eller ditt medlemskap, ta kontakt med oss på epost@nop-vatne.net Eventuelt ring meg Trond Eriksen på 95057931

Hilsen
Nop Vatne Pistolklubb

Innkalling til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb 2021 – DIGITALT MØTE

lagt inn 26. des. 2020, 12:46 av Trond Eriksen

Styret innkaller herved til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb. Årsmøtet avholdes 16 februar klokken 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes med mulighet for å kunne delta digitalt ved bruk av Teams. Det er per tidspunkt mulig med opptil 20 personer som kan møte fysisk (inkludert styret), derav begrenset påmelding på denne innkallingen.

Denne innkallingen gjelder digitalt nettmøte deltagelse.

Alle som ønsker å delta digitalt bes om å registrere seg innen 16 februar klokken 16.00 ved å takke JA/melde seg på dette arrangementet/innkalling. 

Påmelding gjøres via http://lagetmitt.net/ (Invitasjon vil også bli sendt på epost).

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

 På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke (Google Meet) benyttes for å få tilgang til møtet https://meet.google.com/xbs-gavs-orr.

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest første februar (01.02.2021). Det ønskes at vedlagte lenke brukes.

 https://www.cognitoforms.com/EquinorASA1/ForslagsskjemaTilÅrsmøteINOPVatnePistolklubb

 Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.nop-vatne.net/nyheter.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NOP-Vatne Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NOP-Vatne Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se http://www.nop-vatne.net/vedtekter.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trond Eriksen kontaktes på 950 57 931 eller via epost på trond@tronderiksen.com.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Innkalling til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb 2021 – FYSISK OPPMØTE MAX 20 PERSONER

lagt inn 26. des. 2020, 12:40 av Trond Eriksen

Styret innkaller herved til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb. Årsmøtet avholdes 16 februar klokken 18.00.

 Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes med mulighet for å kunne delta digitalt ved bruk av Google Meet. Det er per tidspunkt mulig med opptil 20 personer som kan møte fysisk (inkludert styret), derav begrenset påmelding på denne innkallingen. 

Påmelding gjøres ved å logge seg på http://lagetmitt.net/frontpage.php

Det vil komme en egen innkalling spesifikt for digital deltagelse.

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest første februar (01.02.2021). Det ønskes at vedlagte lenke brukes.

 https://www.cognitoforms.com/EquinorASA1/ForslagsskjemaTilÅrsmøteINOPVatnePistolklubb

 Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.nop-vatne.net/nyheter.

 Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NOP-Vatne Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NOP-Vatne Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se http://www.nop-vatne.net/vedtekter.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trond Eriksen kontaktes på 950 57 931 eller via epost på trond@tronderiksen.com.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Mulighet for trening på Skruve / Haraland

lagt inn 15. des. 2020, 09:35 av Trond Eriksen   [ oppdatert 15. des. 2020, 09:38 ]

Kjære medlem

2020 har vært et tøft år hvor vi har blitt kjent med COVID-19 og de restriksjonene som har komt med det, herunder at vi har mistet tilgang til vår treningsbane.
Vi har vært i dialog med forsvaret uten at det har åpnet seg en mulighet for å gjennoppta trening.

Heldigvis så har vi fått til et tilbud fra Stavanger PK hvor de ønsker NOP-Vatne medlemmer velkommen til deres treninger på mandagene ute på Skurve / Haraland. 

Vi takker Stavanger PK for deres vennlighet ovenfor oss.

Følgende medling er fra Stavanger PK ved Harald Håheim:

Mulighet for trening på Skruve / Haraland
Vi åpner for trening mandag 14 og mandag 21 desember kl 1700-1930. Det vil være skyting på annenhver standplass, maks 15 skyttere på bane samtidig. Opphold i klubbrom ikke tillatt utover nødvendige ærend. Det gjelder avstandskrav, krav til desinfisering ved ankomst/hjemreise og signatur/tlf i protokoll.
Vi har valgt å ha standplassledere her for å sikkerstille at rutiner følges og det kommer endel flere mennesker.
Det kommer trolig oppdaterte regler 16 desember, så regler kan måtte endres på kortvarsel.
Vi ønsker NOP medlemmer hjertelig velkommen på besøk. SKulle det bli kø er det første mann til mølla som gjelder og maks 50 skudd pr skytter før neste mann skal innpå.

Velkommen!


Rubic - vårt nye medlems system

lagt inn 12. nov. 2020, 11:24 av Trond Eriksen

Du skal ha mottatt en epost i dag 12/11-20 hvor du er blitt bedt om å aktivere deg på vårt nye system. Når du har gjort det kan du med samme bruker logge deg på: 
http://lagetmitt.net/

Da kan du se det nye oppsettet som viser treningstider.
Du kan også laste ned app (lagetmitt)

Ta kontakt med meg om du lurer på noe, mvh Trond Eriksen 95057931/trond@tronderiksen.com


Stavanger PK med en reddende hånd til NOP-Vatne

lagt inn 10. nov. 2020, 10:11 av Trond Eriksen

COVID oppdatering. Banen vår i Svartemyr er fremdeles ikke tilgjengelig for oss, men:
Styret i Nop har vært i dialog med Spk ang bruk av deres bane på Hareland / Skurve for våre nedlemmer vi er hjertelig velkomne på deres bane mandager fra 17,00 til 20,00 og vi trenger ikke å betale treningsavgift men Nop bidrar selfølgelig med nødvendige materiell. Men så er nå tidene sånn at all aktivitet blir påvirka av Covid 19 så Spk har stengt for alle aktivitet ut Novenber vi får melding når dette opphører og banen deres kan brukes igjen forhåpentligvis i Desember, medlemmer i Nop blir løpende informert . Mvh styret i Nop Vatne
Liker
Kommenter
Del

Trening og adgang til Vatneleiren er stoppet grunnet COVID-19

lagt inn 12. mar. 2020, 05:04 av Trond Eriksen   [ oppdatert 12. mar. 2020, 05:19 ]

Forsvaret har innført restriksjoner som medfører at vi ikke lenger (midlertidig) har tilgang til leiren, all trening og stevner er satt på hold.

Innkalling årsmøte NOP Vatne 2019

lagt inn 10. des. 2019, 10:24 av Trond Eriksen   [ oppdatert 2. feb. 2020, 06:41 ]


Innkalling til Årsmøte i NOP Vatne PK tirsdag 11.02.2020, klokken
18:00 i klubbhuset/Svartemyr.
Eventuelle saker sendes til NOP Vatne PB.341 4303 Sandnes eller epost@nop-vatne.net
innen 28.01.2020 (EPOST FORETREKKES).
Stemmerett er forbeholdt medlemmer med oppgjort kontingent.
Inngang vil være gjennom hovedport Vatneleiren. Porten vil være åpen fra 17:45 til 18:05.
Saksliste årsmøte 2019
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og utnevnelse av tellekorps
4. Godkjenning av dagsorden
5. Godkjenning av referat 2018
6. Beretninger
7. Premieutdelinger
8. Regnskap og revisjonsrapport (herunder godkjenning av disse)
9. Gjennomgang og oppdatering av info på Brønnøysund registeret for NOP-Vatne
10. Status skytebane Vatnefjell.
11. Kontingent
12. Godkjenning av budsjett
13. Innkommende saker
14. Valg av styre
15. Valg av representanter (inkludert vara) til kretsting 28/3 i sørfylket
16. Avslutning

Innkalling årsmøte NOP Vatne 2018

lagt inn 18. jan. 2019, 12:34 av Trond Eriksen

Innkalling til Årsmøte i NOP Vatne PK tirsdag 19.02.2019, klokken 18:00 i klubbhuset/Svartemyr.

Eventuelle saker sendes til NOP Vatne PB.341 4303 Sandnes eller epost@nop-vatne.net innen 04.02.2019 (EPOST FORETREKKES)

Inngang vil være gjennom hovedport Vatneleiren. Porten vil være åpen fra 17:45 til 18:05.

Saksliste årsmøte 2018

 1. Åpning

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Godkjenning av innkalling og utnevnelse av tellekorps

 4. Godkjenning av dagsorden

 5. Godkjenning av referat 2017

 6. Beretninger

 7. Premieutdelinger

 8. Dugnad Premiering (loddtrekning utføres på årsmøtet)

 9. Regnskap og revisjonsrapport (herunder godkjenning av disse)

 10. Gjennomgang og oppdatering av info på Brønnøysund registeret for NOP-Vatne

 11. Status skytebane Vatnefjell.

 12. Kontingent

 13. Godkjenning av budsjett

 14. Innkommende saker

 15. Valg av styre

 16. Valg av representanter (inkludert vara) til kretsting

 17. Avslutning

1-10 of 60