Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb 2021 – DIGITALT MØTE

lagt inn 26. des. 2020, 12:46 av Trond Eriksen

Styret innkaller herved til årsmøte i NOP-Vatne Pistolklubb. Årsmøtet avholdes 16 februar klokken 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes med mulighet for å kunne delta digitalt ved bruk av Teams. Det er per tidspunkt mulig med opptil 20 personer som kan møte fysisk (inkludert styret), derav begrenset påmelding på denne innkallingen.

Denne innkallingen gjelder digitalt nettmøte deltagelse.

Alle som ønsker å delta digitalt bes om å registrere seg innen 16 februar klokken 16.00 ved å takke JA/melde seg på dette arrangementet/innkalling. 

Påmelding gjøres via http://lagetmitt.net/ (Invitasjon vil også bli sendt på epost).

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

 På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke (Google Meet) benyttes for å få tilgang til møtet https://meet.google.com/xbs-gavs-orr.

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest første februar (01.02.2021). Det ønskes at vedlagte lenke brukes.

 https://www.cognitoforms.com/EquinorASA1/ForslagsskjemaTilÅrsmøteINOPVatnePistolklubb

 Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.nop-vatne.net/nyheter.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NOP-Vatne Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NOP-Vatne Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se http://www.nop-vatne.net/vedtekter.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trond Eriksen kontaktes på 950 57 931 eller via epost på trond@tronderiksen.com.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Comments